TÓTH KÁROLY CARL-MUSIC (CARLOS) ZENÉSZ, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

VÁLLALOM Lakodalmak, Bálok, Búcsúk, Céges partik, Családi rendezvények, Falunapok hangosítását is, Jótékonysági rendezvények ZENÉLÉSÉT!!

Emile Coué: alvó ember szugerálása


Ehhez a tudatalattihoz fordulunk nem csak az önbefolyásolás során, hanem az alvás során végzett szuggesztió alkalmával is: ez utóbbi alkalmazása során előfeltétel, hogy a virrasztó kritikája és kétsége aludjon. Tehát közvetlenül a tudattalanhoz fordulunk. Ha sikerül ezen az alvó emberrel kapcsolatot teremtenünk, akkor olyan gondolattal tölthetjük el, ami jó az ő számára. Alapfeltétel, hogy az, aki a szavakat mondja az alvónak, e szavaktól maga is áthatott személy legyen, elfogadja, hogy szavainak meg kell valósulniuk, azaz, kell, hogy meglegyen az a mély hite, mely szerint szavai hatékonyak. Azokat a szavakat, amelyeket mond, teljesen pozitívan mondja, mindazonáltal határozottan, parancs formájában.

Nem így: "Kérlek téged", vagy "Jó lenne, ha" stb. Amit mond, azt nyugodtan mondja, határozottan és biztosan, "Ez így van és nem másként". Ha a szuggeráló, tehát, aki a szavakat az alvónak mondja, maga sem hisz szavai hatékonyságában, akkor a maga hitetlenségét az alvóra is átviszi, és a siker csekély lesz, vagy teljesen elmaradhat.

Az alkalmazás, e módszer használata rendkívül egyszerű. Álljunk körülbelül

háromnegyed méter távolságban az alvó fejétől, s most mondjuk halkan, mormolva,

behatóan és pozitív hangon körülbelül a következő szavakat: "Aludj nyugodtan tovább.

Ne zavartasd magad, ellenkezőleg, aludj egyre mélyebben és jobban, de hallgass minden szóra, mait mondok neked. Teljesíteni fogod e szavak következményét, a magad javára. Valahányszor hozzád fogok beszélni amíg te alszol, annál mélyebben és jobban fogsz aludni."  Ezt egy papírra leírva fel is olvashatod a kisgyereknek. Én zseblámpánál szoktam olvasni.

Most az általános formulát mondjuk, még pedig hússzor: "Minden nappal, minden szempontból, mindig egyre jobban és jobban leszel." Ezt a csodálatos általános formulát minden esetben alkalmazni kell. Emellett azonban használhatók a szervgyógyító mondatok is.

Itt azonban van egy előnyünk, mégpedig az, hogy ez esetben a mondatot gyorsan, behatóan és tömören mondhatjuk. Mivel idegen szuggesztióról van szó, nem szükséges lassan és monoton hangon beszélni. Befejezésül még néhány külön szuggesztiót kapcsolunk hozzá, amelyek a sajátos esethez illenek. Például egy gyermeknek, akinek az a szokása, hogy rágja a körmét, befejezésül a következőket mondjuk: "Abbahagyod a körömrágást, ez többé nem okoz örömet neked, nem kívánod, ezt most teljesen abbahagyod, nem csinálod többé, mert nem tudod többé csinálni." Ezt a külön szuggesztiót néhányszor megismételjük, nagyon nyomatékosan, pozitívan és meggyőződve arról, hogy ez meg is történik. Nemsokára ez a gyermek többé nem fogja rágni a körmét.

A te kisfiadnak, pl. hogy Abbahagyod a bekakilást, ez többé nem okoz örömet neked, 1. egyből szólsz ha érzed,  2.vagy egyből elmész WC-re ha érzed, ezt most teljesen abbahagyod, nem csinálod többé, mert nem tudod többé csinálni." Vagy nagyon hasonlót te is kitalálhatsz, csak mindig pozitívan,és hittel.

A felébredés megakadályozásának további eszköze, ha az illető, vagy a gyermek éberen alszik, ha a hálószobába lépve azonnal elkezdjük mondani azokat a szavakat, amelyeknek az álom elmélyítése a céljuk. A beszéd alatt közelítjük meg az alvót, háromnegyed méter távolságra. Ezáltal elkerülhető a közelről jövő beszéd hatására történő felriadás.

A rossz alvó esetén nem szükséges ébren maradnunk a kedvező pillanatra várva, amelyikben már alszik a szuggerálandó személy. Ilyen esetekben pihenjünk le a megszokott időben, és önmagunkat szuggeráljuk, hogy feltétlenül ébredjünk fel, ha az illető mélyen alszik. Nálam is bevált a gyerekek szuggerálásánál.

Továbbá szuggeráljuk, hogy az alvásban történő szuggerálás a legjobb eredményekhez vezet, és befejezése után kitűnően fogunk tovább aludni. Ekkor biztosan felébredünk, abban a pillanatban, amelyikben a másik a legmélyebben alszik, jó szuggesztiót fogunk végezni, és utána ismét jó fogunk aludni tovább. Aki ebben kételkedik, azt emlékeztetem arra, hogy tudatalattink még érdekesebb dolgokat tud véghezvinni. Így például egyesek négyet kopognak nagy ujjukkal a fekvőhelyükön, és ezáltal reggel négy órakor ébresztőóra nélkül felébrednek.

Ha valaki lefekvéskor azzal a gondolattal van tele, hogy meghatározott órában felébredjen, akkor ebben az órában fel fog ébredni. Ha jól végezte dolgát, akkor nyugodtan és mélyen alszik, nem nyugtalanul és izgatottan, s mégis a kívánt percben fog felébredni. Ezt személyesen kipróbáltam és megállapítottam, hogy valóban percre pontosan felébredtem.

Ha a szülők tudnák, hogy milyen könnyű megszüntetni gyermekeik neveletlenségét, vagy rossz étvágyát, egyáltalán azt a sok dolgot, ami a gyerekekkel kapcsolatban olyan kellemetlenül és zavaróan jelentkezik, és a szülőknek annyi gondot és fáradságot okoz, meg lehet változtatni, és ezáltal sok munkát és mérgelődést meg lehet takarítani, akkor bizonyára szívesen alkalmaznák ezt a módszert. Milyen egyszerű 10 perces munkával 24 órán belül az alvó gyermeknél elérni a jót. Teljesen mindegy, hogy mikor alkalmazzák az alvás során történő szuggesztiót.

Lehetséges reggel vagy este vagy éppen a délutáni alvás során. Lényeg, hogy a gyerek vagy a felnőtt aludjon. Az ágybevizelés megszüntetésében is például nagyon szép sikereket lehet elérni. Biztosan igazságtalan dolog megverni a gyereket azért, mert bevizelt, mivel ezzel a módszerrel nem sokat lehet elérni. Az álom során végzett szuggesztió alkalmazásával azonban hamar segíthetünk e bajon. Azoknál a gyerekeknél, akik az iskolában nem mutatnak jó előmenetelt, kitűnő sikereket érhetünk el a módszerrel.

Néhány példa:

Így hozta hozzám egy édesanya tizenkét éves fiát, akinek latinból nagyon rossz jegyei voltak. Az alvás során végzett szuggesztió hatására ugyanez a fiú a rossz jegyek helyett jókat hozott. Más gyerekek esetében a matematikával kapcsolatban tudtam elérni hasonló sikereket. Azt is, amit lustaságnak nevezünk, azt a kedvetlenséget, amivel valaki az iskolába megy és iskolai kötelességeit teljesíti, alvás során végzett szuggesztióval nagyon sikeresen megszüntethetjük.

Természetesen felnőtteknél is hasonló eredményeket érhetünk el e szuggesztió

alkalmazásával, amelynek menete az ő esetükben is hasonló a fentiekhez.

Egyszer kaptam egy levelet egy úrtól, aki közölte velem, hogy a rólam szóló cikket tovább adta egy olyan családnak, amelyikben az apa ivott, azaz alkoholista volt. Ebben az újságban éppen az álom során végzett szuggesztiót ismertették. A feleség jól megértette a cikket és az álom során végzett szuggesztióhoz folyamodott. A siker tökéletes volt. A férj abbahagyta az ivást. A feldúlt családi élet harmonikus és szép lett. Az egész helység csodálkozott azon, hogy a férj ismét feleségével sétált, ami évek óta nem történt meg.

Egy anya, akinek volt egy 21 éves fia, mesélte nekem, hogy az alvás során végzett szuggesztió segítségével jelentősen korlátozni tudta az általa fogyasztott dohány mennyiségét. Ilyen esetekről sokáig tudnék beszélni.

Az alvás során végzett szuggesztió kitűnő segítőtársunk, amivel nagyon sok jót tudunk tenni szeretteinknek, de kitartás kell hozzá, és 24 óra alatt egyszer meg kell történnie. 10-15 perc tökéletesen elegendő a valóban tartós eredmények eléréséhez. Olyan emberek esetében is javaslom használatát, akik nagyon kételkedő természetűek, és kétségeiket nem tudják leküzdeni, vagy éppen kishitűek. Az ilyen embernek biztosan van olyan rokona, aki meg tudja tenni neki azt a szívességet, hogy alvása során jó értelemben befolyásolja. E helyen még a következő körülményekre szeretnék utalni: Minél inkább szeretettel és segítő szándékkal áthatott a szuggesztió, amellyel segíteni szeretnénk az alvó emberen, annál jobb eredményeket hoz.

Az alvás során végzett szuggesztió segítségével jellembeli hibákat is ki lehet küszöbölni, megváltoztatni, eltüntetni, ha azokat nem kívánjuk. Az alvás során végzett ráhatás az illető számára kényelmesebb, mint az önszuggesztió, jóllehet az is ugyanilyen jó eredményekhez vezet.

Önmagamon is megtapasztaltam, hogy az önszuggesztió bizonyos határok között meg tudja változtatni az ember jellemét. Jóllehet gyakran úgy vélik, hogy jellembeli sajátosságokon nem lehet változtatni. Ez nem mindig igaz. Ha az önszuggesztiót következetesen és kitartóan alkalmazzák, akkor ezen a erületen is sok esetben sikereket lehet elérni. Ez a felismerés rendkívül fontos, amit annak az embernek, aki elgondolkodik felette, nem kell különösebben magyarázni. Meglepő, hogy az emberiség nagy része elzárkózik e tények elől, jóllehet már régóta tudjuk, hogy a jó adottságokkal és előnyös jellembeli adottságokkal rendelkező ember milyen mélyre süllyedhet, ha állandóan rossz társaságban forog. Addig fajulhat a dolog, hogy a korábban tisztességes ember az ellenkezőjére változik. Ezt a jellembeli változást a rossz példa által végzett szuggesztióra lehet visszavezetni, mivel a példa nagyon szuggesztíven hat. Jogosan állítják: "A rossz példa tönkreteszi a jó erkölcsöt."

Egyesek haragszanak jellembeli tulajdonságukra, de azt gondolják: semmit sem tudok tenni, én már csak ilyen vagyok. Ez nagyon kényelmes álláspont. De alapos tévedés. Az ember jól tudja, ha valamit tenni akar, az kétségtelenül kitartást igényel és kevés fáradságba is kerül, de megvalósítható. Miért beszélnénk különben önuralomról és önnevelésről.

A Coué-módszer által egészen kitűnő eszköz áll rendelkezésünkre ehhez. Általa olyan dolgokat érhetünk el, amelyeket értelemmel nehéz megragadni. Tények bizonyítják, hogy mégis megtörténhetnek.

Az idegorvos Dr. von Gulat-Wellenburg írja: "Az ilyen szuggesztiókat bizonyos időn keresztül rendszeresen adjuk a gyermeknek, s oly hatásosan bevésődnek tudatalattijába, hogy felnőtt korában is úgy visszaretten a helytelen cselekedetekre történő kísértéstől, mintha arra belső kényszer hajtaná."

A szülőknek nem kell félniük attól, hogy az alvás során végzett szuggesztióval kárt okoznak, mert mindaz, ami szuggesztió által jött létre, magától értetődően minden további nélkül szuggesztió által feloldható. Ha valamilyen esetben túl messzire mennénk, ugyanazon az úton enyhíthetjük azt.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 89
Tegnapi: 84
Heti: 359
Havi: 1 107
Össz.: 489 384

Látogatottság növelés
Oldal: Emile Coué: alvó ember szugerálása
TÓTH KÁROLY CARL-MUSIC (CARLOS) ZENÉSZ, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ - © 2008 - 2018 - carlos-zene.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: bioritmus kalkulátor ezo - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »